خانه / مدیریت استراتژیک (صفحه 3)

مدیریت استراتژیک

آموزش و معرفی ابزار ها و مدل های برنامه ریزی استراتژیک، تحلیل کیس استادی های مدیریت استراتژیک و تحلیل استراتژی رقابتی سازمانها.

حضور برندهای جهانی در ایران !!!

 آیا بازار ایران برای برندهای خارجی واقعا جذاب است؟ موضوع حضور گسترده شرکتهای خارجی پس از لغو تحریمها جار و جنجال زیادی را در رسانه ها ایجاد کرده است. که قصد دارم به چند مورد در این رابطه اشاره کنم.

توضیحات بیشتر »