خانه / مدیریت استراتژیک (صفحه 2)

مدیریت استراتژیک

آموزش و معرفی ابزار ها و مدل های برنامه ریزی استراتژیک، تحلیل کیس استادی های مدیریت استراتژیک و تحلیل استراتژی رقابتی سازمانها.

اعجوبه ای به نام مایکل پورتر

به نظر شما تحلیل استراتژیک، بدون نظریات مایکل پورتر چقدر امکان پذیر است؟ در بیشتر گزارش های کیس استادی که دانشجوها تهیه می کنند و همچنین پایان نامه های رشته مدیریت از مدلها و تفکرات پورتر استفاده شده است.

توضیحات بیشتر »