خانه / مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

آموزش و معرفی ابزار ها و مدل های برنامه ریزی استراتژیک، تحلیل کیس استادی های مدیریت استراتژیک و تحلیل استراتژی رقابتی سازمانها.

شرکت ها چگونه با یکدیگر رقابت می کنند؟ 5 استراتژی رقابت در کسب و کار طی 100 سال اخیر

شرکت ها چگونه با یکدیگر رقابت می کنند؟ مروری کوتاه بر تاریخچه رقابت در میان شرکت ها از اواخر قرن 19 با چند جنبش مختلف در چگونگی رقابت کردن شرکتها روبرو بوده ایم که به اختصار به آنها اشاره می شود:

توضیحات بیشتر »