خانه / مدیریت استراتژیک / کلاس مدیریت استراتژیک – شنبه 28 فروردین

کلاس مدیریت استراتژیک – شنبه 28 فروردین

کلاس مدیریت استراتژیک – شنبه 28 افروردین

homework-pen

تحلیل کیس ایرانی پامتی

گزارش خود را به صورت انفرادی یا گروهی تهیه و در روز کلاس پرینت شده تحویل دهید.

 

پروژه مدیریت استراتژیک

صنعت های پیشنهادی: 1- مواد غذایی   2- شوینده و بهداشتی    3- خرده فروشی    4- صنعت انتخابی دانشجو

ژمانبندی مراحل پروژه

22 اسفند ارائه گزارش از:

  1. بررسی چشم انداز و ماموریت سازمانها در صنعت مورد بررسی
  2. تهیه چشم انداز و ماموریت برای یک سازمان فرضی
  3. مطالعه تطبیقی بین چشم انداز و ماموریت سازمانهای ایرانی و خارجی

  28 فروردین ارائه گزارش از:

  1. تحلیل عوامل محیط صنعت مورد بررسی
  2. تحلیل استراتژی های سازمانها در صنعت مورد بررسی
  3. مطالعه تطبیقی بین استراتژی سازمانهای ایرانی و خارجی

18 اردیبهشت: شبیه سازی مدیریتی

25 اردیبهشت: ارائه گزارش از:

تدوین استراتژی برای سازمان فرضی و ارائه کل پروژه

درباره ی علیرضا والی پور

مطلب پیشنهادی

تکامل مدیریت استراتژیک و روند تحقیقات مدیریت استراتژیک

تکامل مدیریت استراتژیک و روند تحقیقات مدیریت استراتژیک