خانه / مدیریت استراتژیک / کلاس تحلیل استراتژی – سه شنبه 11 خرداد

کلاس تحلیل استراتژی – سه شنبه 11 خرداد

کلاس تحلیل استراتژی – سه شنبه 11 خرداد

home-work1

تحلیل کیس P&G

گزارش خود را به صورت انفرادی یا گروهی تهیه و در روز کلاس پرینت شده تحویل دهید.

درباره ی علیرضا والی پور

مطلب پیشنهادی

تکامل مدیریت استراتژیک و روند تحقیقات مدیریت استراتژیک

تکامل مدیریت استراتژیک و روند تحقیقات مدیریت استراتژیک