خانه / همه چیز درباره کیس استادی (موردکاوی)

همه چیز درباره کیس استادی (موردکاوی)

روش تدریس مبتنی بر کیس استادی (Case Study) چیست؟ چگونه بر کمک کیس استادی بیاموزیم؟ چگونه یک کیس استادی بنویسیم؟ و چگونه یک گزارش خوب برای یک کیس استادی بنویسیم؟

نوشتن یا به عبارت دیگر تهیه کیس و همچنین تدریس مبتنی بر استادی چالش بر انگیز است. در این بخش تلاش می کنم تا حد امکان راهنمایی های لازم را درباره یادگیری به روش کیس استادی، چگونگی نوشتن یک کیس استادی و نحوه نوشتن یک گزارش خوب برای کیس استادی ارائه دهم.

مطالب مرتبط با کیس استادی به مرور تکمیل می گردد.

چگونه یک کیس استادی (موردکاوی) بنویسیم؟

نوشتن و تهیه کیس استادی (موردکاوی) بسیار چالشی است. کیس استادی (مورد کاوی) بدون یک چارچوب نظری ممکن است  جزییات قابل توجه و جذابی را در مورد یک سازمان فراهم آورد ولی این جزییات محنای چندانی نداشته باشند.

توضیحات بیشتر »

چگونه یک گزارش برای کیس استادی (مورد کاوی) بنویسیم

گزارشات می بایست بر اساس فرمت مورد نظر نوشته شود و در روز تحلیل کیس استادی پرینت شده تحویل داده شود. هر گزارشی که پس از زمان مقرر تحویل داده شود مورد قبول نخواهد بود زیرا پس از اینکه کیس در کلاس توسط استاد و دانشجویان تحلیل و بررسی شود، ...

توضیحات بیشتر »

کیس استادی (موردکاوی) چیست ؟

روش تدریس مبتنی کیس استادی نیازمند آن است که یادگیرنده به صورت فعال در فرایند یادگیری در گیر شود . کیس استادی یک فرصت برای توسعه مهارت های تحلیلی و حل مساله فراهم می آورد و همچنین اجازه می دهد تا دانشجویان از دانش و مهارت های جدید خود در ...

توضیحات بیشتر »