خانه / مدیریت بازاریابی / هرگز خريد زن ها را در فروشگاه تماشا كرده ايد

هرگز خريد زن ها را در فروشگاه تماشا كرده ايد

هرگز خريد زن ها را در فروشگاه تماشا كرده ايد. اين طور نيست كه فقط راه برويم و به اجناس مختلف نگاه كنيم. اغلب آن ها را لمس مي كنيم و مي خواهيم كه جنس لباس ها يا پارچه ها را زير دستمان حس كنيم. به عنوان مثال كفش زنانه اي را برمي داريم و آن را توي دست خود از همه طرف مي چرخانيم .

در اين لحظات ما چه كاري انجام مي دهيم؟

پاسخ: سعي مي كنيم با آنها مرتبط و مربوط شويم. يا به عبارتي با آنها ارتباط برقرار كنيم. و به اين نيز اكتفا نمي كنيم. بدين معنا كه با فروشندگان يا حتي با ديگر مشتريان همجنسمان صحبتمي كنيم و مثلاً از چيزهايي كه خريده اند تعريف مي كنيم يا درباره ي لباس هايي كه پرو مي كنند توصيه هايي ارائه مي دهيم يازيبايي كفش هايي راكه امتحان ميكنند، تحسين مي كنيم. به عبارت ديگر: زن ها به هنگام خريد فقط خريد نمي كنند بلكه رابطه برقرار مي كنند !

هيچ يك از اين حركات و رفتارها، فوق العاده و غيرطبيعي به نظر نمي رسند مگر اين كه به تماشاي نحوه ي خريد مردان در فروشگاه ها و مقايسه آنها با نحوه ي خريدزن ها بپردازيد، پيش از هر چيز بيشتر مردها هرگز به خريد نمي روند مگر اين كه ديگر محبور شده باشند (البته به جز فروشگاه هاي اسباب و لوازم الكترونيكي!) دوم اين كه طوري داخل فروشگاه ها حركت مي كنند كه گويي دارند از يك ميدان مين رد مي شوند. سعي مي كنند تا بتوانند از دست زدن و لمس كردن چيزها خودداري كنند. حتي هنگاميكه قصد خريد آن را نيز دارند. چنانچه بشود چيزي را بدون دست زدن به آن بخرند، حتماً اين كار را مي كنند. به عنوان مثال هنگامي كه مي خواهند پيراهن يا كاپشني را بخرند در حالي كه فقط به سمت آن اشاره كرده اند، تنها مي گويند: « اونو برمي دارم»! گويي يك جسم يا شئ عجيب و غريب يا . بيگانه است برخلاف زن ها، مردها سعي مي كنند تا بتوانند از دست زدن به اجناس ودداري كنند يا به عبارت ديگر بدون برقراري هر گونه تماس يا ارتباطي خريد كنند.

البته هنگامي كه زنها، مردها را با خودبه خريد ميبرند، مسئله كاملاً فرق مي كند. تماشاي اين نوع صحنه هاي اغلب برايم سرگرم كننده و جالب هستند. معمولاً زن ها جلو مي افتند و با اعتماد به نفس تمام راهروها را پايين و بالا مي كنند. ر حالي كه مردها با بي ميلي و اكراه تمام پشت سر آنها راه مي افتند گويي كه مي خواهند آنها را به زور براي جراحي لثه ببرند. زن با خوشحالي تمام مي گويد«: بهتر نيست از آن فروشنده بخواهيم بيايد و به ما كمك كند؟» همسرش در حالي كه وحشت كرده است فوراً مي گويد» نه!» زيرا مي خواهد تا آن جا كه ممكن است از ارتباط با ديگران خودداري كند.سپس زن به ناگهان لباسي (مثلاً يك ژاكت يا پالتو)را ميگيرد به طرف او مي اندازدو مي گويد: عزيزم! به جنسش دست بزن» البته ميل زن آن است كه شوهرش آن را لمس كند. مرد در حالي كه دندان هايش را بر روي هم فشار مي دهد، دستش را دراز مي كند و فقط دو عدد از انگشتانش را روي پارچه آن مي كشد و سپس سريع دستش را پس مي كشد (به اين اميد كه مرد ديگري او را نديده باشد!

بسيار خب، شايد كمي اغراق آميز باشد. اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه: براي بيشتر زنها برقراري ارتباط چيزي مثل نفس كشيدن محسوب مي شود.اصولاً زن ها اين طور با دنياي اطراف خود ارتباط برقرار مي كنند. اين در حالي است كه مردها تا آن جا كه مي توانند از برقراري تماس و ارتباط خودداري مي كنند.اين طبيعت آن ها است كه مستقل تر و خود مختارتر باشند.

 برگرفته از کتاب دی آنجلس

مطلب پیشنهادی

ارائه الگویی برای باز تعریف مفاهیم بازاریابی

ارائه الگویی برای فرموله کردن تعاریف در بازاریابی: بازاریابی سیاسی، بازاریابی اجتماعی؛ بازاریابی احساسی، بازاریابی ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *