خانه / مدیریت استراتژیک / مرور پژوهش‌های مدیریت استراتژیک در ایران

مرور پژوهش‌های مدیریت استراتژیک در ایران

مروری بر آثار انتشاریافته در نشریه‎های علمی ـ پژوهشی داخلی طی سال‌های 1380 تا 1393

بررسی روند انتشار آثار پژوهشگران ایرانی در حوزۀ مدیریت طی سال­های اخیر، نشان می­دهد حوزۀ مدیریت استراتژیک یکی از حوزه­های مورد توجه بوده و روند رشد شایان توجهی دارد. هدف اصلی این پژوهش ارائۀ تصویری جامع از این روند و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از وضعیت و وجوه پژوهش­ مدیریت استراتژیک در ایران و کمک به هدایت پژوهش­ های آتی در راستای پوشش شکاف­های تحقیقاتی موجود در این حوزه است.

در این رابطه، در پژوهش حاضر 251 اثر انتشاریافته طی سال­های 1380 تا 1393 در نشریه‎های علمی ـ پژوهشی مدیریت داخل کشور و دارای دسترسی تمام متن برخط مرور و ارزیابی شده است. نتایج به‎دست‎آمده از مرور آثار انتشاریافته براساس معیارهای مختلفی همچون موضوع پژوهش، مدل‎ها و ابزارهای تحلیل استراتژی، صنایع مطالعه‎شده، روش گردآوری و تحلیل داده، ترکیب و نحوۀ همکاری پژوهشگران و علایق پژوهشی آنها در این مقاله ارائه شده است.

مقاله را دانلود کنید

درباره ی علیرضا والی پور